Thu02202020

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Monday, 16 March 2009
தேசியம் புலிகள் அல்ல,தேசமும் சுயநிர்ணயமல்ல இலங்கை அரசுபுரியும் பயங்கரவாத்துக்கு எதிரான யுத்தம். PDF Print Write e-mail
Written by admin2
Monday, 16 March 2009 07:26
அரசியல்_சமூகம் / ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

"உலகத்தின்-அமெரிக்காவின் "பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தம்" என்ற கோசம், இலங்கையில் ஒரு இனத்தைப் பழிவாங்கவும்,யுத்தத்தின் மூலம் நாதிகளற்று அடிமைகளாக்கிக்கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இஃது, அவ்வினத்தின் அடிமைத்தனத்துக்குப் பின் இலங்கையில் வாழும் சிறுபான்மை இனங்களைச் சிங்களப்பெருந்தேசிய வாதத்துக்குள் திணித்து இன-அடையாள அழிப்பில் முடிவடைவதில் முடியும்."

Read more...
Last Updated ( Monday, 16 March 2009 07:38 )