Wed01292020

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Sunday, 15 March 2009
மூன்றாவது அணியும், புரட்சிகர சக்திகளும் PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Sunday, 15 March 2009 11:20
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2009

மூன்றாவது அணியும், புரட்சிகர சக்திகளும் எம்மத்தியில் உள்ளனரா? அப்படி யாரும் அரசியல் ரீதியாக எம் மத்தியில் கிடையாது. மூன்றாவது அணியும், புரட்சிகர சக்திகளும் என்பது, மக்களுக்காக வைக்கப்படும் புரட்சிகர கருத்துகளின் அடிப்படையில் தான், அரசியல் ரீதியாக அதை வரையறுக்க முடியும்;. அரசியல் அல்லாத தளத்தில், இது வெறும் நபர்கள் அல்ல.  

 

Read more...
Last Updated ( Sunday, 15 March 2009 19:37 )

Page 1 of 3