Sat01252020

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Wednesday, 18 February 2009
தமிழ் மக்களின் எதிரிகளோ பலர் PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Wednesday, 18 February 2009 10:27
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2009

ஒன்றா இரண்டா! இல்லை! தமிழ் மக்கள் அனுபவிக்கின்ற வாழ்வியலில், பல எதிரிகளை அவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டி வருகின்றது. ஏகாதிபத்தியங்கள், இந்தியா, சிங்கள பேரினவாத அரசு, இலங்கை இந்திய அரசுடன் உள்ள கூலிக் குழுக்கள், புலிகள் என்று, இன்று இவர்கள் வெளிப்படையாகவே தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக  இயங்குகின்றனர்.

Read more...
Last Updated ( Wednesday, 18 February 2009 13:22 )