Fri01172020

Last update10:02:19 am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Wednesday, 26 December 2007
ஈழம், கொசோவோ, குர்தீஸ் போராட்டங்கள் (2) PDF Print Write e-mail
Written by admin2
Wednesday, 26 December 2007 19:32
அரசியல்_சமூகம் / ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

"Der Feind meines Feindes ist mein Freund". "எனது எதிரியின் எதிரி எனக்கு நண்பன்"என்றபடி நமது அரசியலில் இப்போது காய்கள் நகருகின்றன. இலங்கையில் நிகழும் அரசியல் சித்துவிளையாட்டில் தமிழக-இலங்கைத் தமிழ் பாராளுமன்றச் சகதிகளின் குழிப்பறிப்போ சொல்லி மாளாதது. எனினும், நாம் மேலே செல்வோம்.

Read more...