Sun07122020

Last update12:49:40 pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Sunday, 15 October 2006
புலிகள் தமது சொந்த அழிவை நோக்கி வலிந்து செல்லுகின்றனர் PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Sunday, 15 October 2006 21:27
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2006

இலங்கையில் அன்றாடம் என்னதான் நடைபெறுகின்றது, நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. புலிகள் அன்றாடம் சிறுகச் சிறுக அழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தாமே வலிந்து தேர்ந்த தமது சொந்த அழிவில், அவர்களே அரசியல் அனாதையாக மிதக்கின்றனர்.

Read more...
Last Updated ( Friday, 18 April 2008 20:47 )